Waarom spelen en wanneer doe je dat?

Houten speelgoedkeuken

In mijn vorige blog had ik het over het belang van spel en de verschillende vormen ervan. Maar wist je dat af en toe meespelen ook belangrijk is en goed voor de ontwikkeling van jouw kind. Door samen te spelen voorzien we kinderen van de drie basisbehoeftes: het hebben van een relatie, gevoel van competentie en het hebben van autonomie.
Daarnaast verrijken we het spel van kinderen, wordt de woordenschat vergroot wat goed is voor de taalontwikkeling en laten we zien dat we hun ideeën serieus nemen. Hierbij is het belangrijk dat je het spel van je kind volgt, en door hier positieve reacties op te geven zal dat hun zelfvertrouwen vergroten.

Kinderen spelen vaak vanuit hun comfort zone, in deze zone kunnen zij alle activiteiten zelfstandig uitvoeren, is het niet spannend en kan de betrokkenheid lager zijn. Buiten de comfort zone ligt de leerzone. We kunnen kinderen door mee te spelen uitdagen om hun spel te verrijken en daarmee stimuleren tot deze zone. In deze zone kunnen zij activiteiten nog niet zelfstandig uitvoeren, is er begeleiding nodig en draait het om samen doen, de hoge betrokkenheid biedt uitdaging.

Wat bedoel ik daar nou mee? Stel je eens voor, jouw kind fietst al enige tijd met zijwieltjes, dit gaat super goed en gebeurt volledig zelfstandig. Je ziet dat je kind er aan toe is om zonder zijwieltjes te fietsen. Je kan jouw kind uitdagen tot de leerzone waar het proces
‘fietsen zonder zijwieltjes’ zich bevindt. Het kind heeft jouw begeleiding nodig, het kan dit niet zelfstandig uitvoeren en de betrokkenheid is hoog. Het is hierbij noodzakelijk dat je de
ontwikkeling goed in beeld hebt zodat het kind niet in de paniekzone komt. Deze zone ligt buiten de leerzone en kinderen komen in deze zone
wanneer zij nog niet klaar zijn voor de volgende stap in hun ontwikkeling. Een dreumes van 1 gaan we bijvoorbeeld niet leren fietsen zonder zijwieltjes. Deze zou meteen in de paniekzone komen waardoor een kind beschadigd kan worden wanneer dit wordt doorgezet.

Een zelfde situatie kan zich voordoen in de huishoek of keukentje. Jouw kind speelt al enige tijd met een portemonnee en contant geld. Door een pinpas toe te voegen verrijk je het spel, de woordenschat en gaat het
kind vanuit de comfort zone naar de leerzone. Het moet nadenken over het
gebruik ervan, het is een nieuw voorwerp en een nieuw woord. Dit is een kleine vorm van wat meespelen kan doen, het hoeft ook niet lang te zijn, soms zijn een paar minuten al voldoende.

Nu hoef je als ouder niet altijd mee te spelen en is het juist goed als je kind af en toe alleen speelt of zich verveelt. We zijn vaak geneigd dat wanneer kinderen zich vervelen wij hen dan moeten vermaken. Verveling is juist goed, op dat moment kan er creativiteit ontstaan en
daarnaast mogen kinderen leren zichzelf te vermaken.

Door soms gewoon eens te kijken naar het spel van je kind, je in te leven in hun belevingswereld en zichtbaar te laten zien dat je van hen geniet, kan je al veel mooie momenten zien en deze te verrijken met kleine toevoegingen van materiaal of woorden.

Liefs, Mandy Arens
www.mmoon-coaching.nl
@mmooncoaching

Lees ook andere blogs